De Dikke Graaf
Image default
Gezondheid

Orthodontische behandeling Amstelveen

Orthodontische behandeling Amstelveen

Orthodontie is een specialisme die gericht is op de behandeling van scheefstand van het gebit. De orthodontist Amstelveen helpt bij de ontwikkeling en groei van tanden, kiezen en kaak bij zowel kinderen als volwassenen. Nu vraagt u zichzelf waarschijnlijk af wanneer u eigenlijk deze specialist moet bezoeken, welke behandelingen hij allemaal precies uitvoert en hoe ze geschieden. Deze en andere informatie over orthodontist in Amstelveen komen in dit artikel aan bod.

Wanneer of waarom bezoekt u de orthodontist?

Voor een bezoek aan om de orthodontist kunnen er verschillende redenen zijn. De voornaamste redenen zijn wanneer er:

 • Sprake is van scheve tanden of kiezen in uw gebit.
 • Tanden niet goed zijn doorgegroeid of door functioneringsproblemen van uw gebit.

Deze problemen komen het meest voor bij kinderen. Toch kunnen volwassenen bij wie de aandoeningen in de jonge jaren niet werden aangepakt, de orthodontist bezoeken. 

Vanuit een medisch oogpunt is een orthodontische behandeling belangrijk voor patiënten met:

 • Slechte occlusie, met het gevolg dat tanden en tandvlees beschadiging oplopen.
 • Uitstekende of verkeerd uitgelijnde tanden.
 • Leemten in de tandboog.
 • Plaatsgebrek voor het gebit, met scheefstaande tanden en kiezen als gevolg.
 • Spraak-, ademhalings- en kauwproblemen.
 • Verkeerd gegroeide kaken (die ook uw gezichtsprofiel kunnen beïnvloeden).

Het eerste bezoek

Als u denkt dat een van de bovengenoemde redenen uw gebit, profiel, of gezondheidsproblemen beschrijft, zult u zeker gemotiveerd zijn om langs te lopen. Terwijl u uw motivatie doorgeeft, kan het zijn dat de arts een andere mening is toegedaan. Belangrijk is dat er bij het eerste bezoek of informatief gesprek, u goed ingelicht wordt over uw situatie. De orthodontist onderzoekt en luistert goed naar uw wensen. U ontvangt eerst informatie over alle behandelingen en krijgt daarna te horen of de gewenste behandeling nodig is. Hij zal namelijk eerst de toestand van de tanden beoordelen en voorspellen of ze zich zonder behandeling goed verder kunnen ontwikkelen.

Behandelingen van de orthodontist

Nadat u en de arts samen een besluit hebben genomen om aan de behandeling te beginnen, wordt er nog een röntgenfoto (LS) en een afdruk van de kaak genomen met alginaat. Afhankelijk van de specifieke gebitsproblemen zal de orthodontist de volgende behandelingen uitvoeren:

 • Het maken van een behandelplan.
 • Het maken van zowel kleuren- als röntgenfoto’s van je gebit en gezicht.
 • Afnemen van een afdruk van je gebit om hier vervolgens een gipsmodel van te kunnen maken.
 • Onderzoek verrichten naar eventuele afwijkingen aan je gebit of in je kaak.
 • Het aanbrengen van een beugel.
 • Behandelingen ter bewaking van de voortgang en eventuele bijsturing. 

Behandeltraject

Het behandeltraject van de orthodontist bestaat uit:

 • Behandelen van de zorgvragen (het eerste bezoek).
 • Uitgebreid onderzoek verrichten en opstellen van een behandelplan (het behandelplan wordt met de patiënt (en eventueel ouders bij een minderjarige) besproken).
 • Plaatsen van de beugel, start actieve behandeling (twee soorten beugels namelijk de uitneembare beugel en de vaste beugel).
 • Evaluatie van het behandelingsresultaat (controle die elke 6 tot 8 weken plaatsvindt).
 • Het afdoen van de beugel en aanbrengen van retentieapparatuur.
 • Verrichten van nazorg.

Woont u in Amstelveen en is uw interesse voor een Orthodontie bezoek gewekt? Dan lachen de tandartsen van Tandheelkunde Amstelveen u breed tegemoet. Hun doel is namelijk om u te helpen een stabiel, functioneel en niet te vergeten mooi gebit te verkrijgen. Maak vandaag nog een afspraak!

https://tandartskeizerkarelpark.nl/