De Dikke Graaf
Image default
Kunst

Kinetische kunst

Wat is kinetische kunst?

Bij kinetische kunst draait het om beweging. De bedoeling van kinetische kunst is om de bewegende verandering van licht of beweging te begrijpen. Het is vaak de bedoeling dat een object of de omgeving eromheen beweegt of veranderd. De energiebronnen zijn natuurlijk zoals wind of zwaartekracht.

De oorsprong van kinetische kunst

De oorsprong van kinetische kunst kan worden terug gevonden in het begin van de 20e eeuw. Toen begonnen kunstenaars met het experimenteren van bewegende elementen in hun kunst. Destijds was er een snelle ontwikkeling van technologie en veranderende percepties over kunst en machine.

De belangrijkste kenmerken van kinetische kunst

Uiteraard is beweging een van de meest onderscheidende kenmerken van de kunst vorm. Het gaat hierbij om een echte fysieke beweging of een illusie van beweging. Ook is interactiviteit een belangrijk onderdeel van kinetische kunst. Veel kunstwerken zijn interactief en proberen de mensen die komen kijken mee te laten doen, dan wordt het kunstwerk of geactiveerd of erop gereageerd. Verder is het gebruik van technologie bij kinetische kunst belangrijk. Dit kan door simpele mechanische apparaten tot geavanceerde elektronica en programmering.

De belangrijkste kinetische kunstenaars

Alexander Calder is bekend om zijn mobiele sculpturen die hij combineert met abstracte vormen en beweging. Vaak worden zijn kunstwerken aangedreven door luchtstromen.

Jean Tinguely staat bekend om zijn mechanische kunstwerken die, wanneer ze aan staan, in beweging komen en dan ook vaak geluid maken.

Naum Gabo is een van de pioniers van kinetische kunst. Zijn werken benadrukten de perceptie van ruimte en beweging.

Marcel Duchamp is een van de grondleggers van het concept bewegende kunst. Zijn werk “Bicycle Wheel” uit 1913 wordt vaak beschouwd als het eerste kinetische kunstwerk. Het grappige is dat het kunstwerk daar niet voor bedoeld was.

Otto Piene is een Duitse kunstenaar en medeoprichter van de ZERO-groep. Hij experimenteerde met licht, vuur en beweging. Zijn kunstwerk “Lichtballetten” zijn een iconisch voorbeeld van zijn benadering van kinetische kunst.

Kinetische kunst tegenwoordig

Met de opkomst van technologie en digitale media heeft kinetische kunst nieuwe vormen aangenomen. Tegenwoordig maken kinetische kunstenaars gebruik van LED-verlichting, het programmeren via een computer en geavanceerde mechanica om steeds ingewikkeldere kunstwerken te maken.