De Dikke Graaf
Image default
Tech

EKH-werkvoorschriften: wat zijn ze en waarom zijn ze belangrijk?

Werkvoorschriften zijn een belangrijk onderdeel van het werken met hijs- en hefmiddelen. In Nederland zijn er verschillende instanties die zich bezighouden met het opstellen van deze voorschriften, waaronder EKH. Maar wat zijn EKH-werkvoorschriften precies en waarom zijn ze zo belangrijk? U kunt ook kijken op https://www.ekh.nl/.

Wat zijn EKH-werkvoorschriften?

EKH staat voor Erkende Keurbedrijven Hijs- en Hefmiddelen en is een branchevereniging voor bedrijven die zich bezighouden met het keuren en onderhouden van hijs- en hefmiddelen. EKH heeft een aantal werkvoorschriften opgesteld die betrekking hebben op het keuren en onderhouden van hijs- en hefmiddelen. Deze werkvoorschriften zijn gebaseerd op wet- en regelgeving en op de jarenlange ervaring van de branchevereniging.

Waarom zijn EKH-werkvoorschriften belangrijk?

Het werken met hijs- en hefmiddelen brengt risico’s met zich mee. Door het gebruik van deze middelen kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan, zoals het vallen van een last of het losschieten van een hijswerktuig. Het is daarom van groot belang dat hijs- en hefmiddelen op een veilige en verantwoorde manier worden gebruikt en onderhouden. EKH-werkvoorschriften spelen hierbij een belangrijke rol.

De werkvoorschriften van EKH geven richtlijnen voor het keuren en onderhouden van hijs- en hefmiddelen. Door deze richtlijnen te volgen, kan de veiligheid van deze middelen worden gegarandeerd. Daarnaast zorgen de werkvoorschriften ervoor dat hijs- en hefmiddelen op een gestructureerde en systematische manier worden gekeurd en onderhouden. Hierdoor wordt de kans op storingen en defecten verminderd en kunnen onveilige situaties worden voorkomen.

De werkvoorschriften in het kort

EKH-werkvoorschriften zijn dus van groot belang voor de veiligheid van het werken met hijs- en hefmiddelen. Door het volgen van deze voorschriften kan de veiligheid van deze middelen worden gegarandeerd en kunnen onveilige situaties worden voorkomen. Het is daarom van belang dat bedrijven die werken met hijs- en hefmiddelen op de hoogte zijn van de werkvoorschriften van EKH en deze voorschriften ook daadwerkelijk toepassen. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat het werken met hijs- en hefmiddelen zo veilig mogelijk gebeurt.