De Dikke Graaf
Image default
Wonen

Wet- en regelgeving rondom Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM)

In elke werkomgeving is het noodzakelijk om de gezondheid en veiligheid van werknemers te waarborgen. Een belangrijk aspect hiervan is het naleven van de wet- en regelgeving rondom Persoonlijke Beschermingsmiddelen (PBM). Deze regelgeving is ontworpen om ervoor te zorgen dat werknemers adequaat beschermd zijn tegen de gevaren die ze kunnen tegenkomen tijdens hun werk. In deze blog bespreken we de belangrijkste wetten en regels voor het gebruik van PBM en wat werkgevers en werknemers moeten weten om aan de regels te voldoen.

 

Europese richtlijnen en Nationale wetgeving PBM

In Europa wordt de basis voor de regelgeving rondom PBM gevormd door de Europese Richtlijn 89/686/EEG, die in 2016 werd vervangen door Verordening (EU) 2016/425. Deze verordening stelt eisen aan de ontwerp- en productievoorschriften van PBM om ervoor te zorgen dat ze veilig en effectief zijn. In Nederland is deze verordening geïmplementeerd in de Arbowet (Arbeidsomstandighedenwet), die specifieke verplichtingen oplegt aan werkgevers en werknemers.

 

Verplichtingen van werkgevers rondom PBM

1. Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E):

   Werkgevers zijn verplicht om een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uit te voeren om de gevaren op de werkplek te identificeren. Op basis hiervan moeten zij passende PBM selecteren en beschikbaar stellen aan hun werknemers.

2. Voorzien van PBM:

   Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om de benodigde PBM kosteloos aan werknemers te verstrekken. Deze PBM moeten voldoen aan de geldende normen en geschikt zijn voor de specifieke risico’s die in de RI&E zijn geïdentificeerd.

3. Instructie en training:

   Werkgevers moeten hun werknemers informeren over de risico’s op de werkplek en hen trainen in het juiste gebruik van PBM. Dit omvat het geven van duidelijke instructies over hoe PBM te dragen, onderhouden en wanneer ze vervangen moeten worden.

4. Onderhoud en vervanging persoonlijke beveiligingsmiddelen

   Werkgevers moeten ervoor zorgen dat PBM goed onderhouden worden en tijdig worden vervangen. Versleten of beschadigde PBM bieden mogelijk niet de benodigde bescherming en kunnen zelfs gevaarlijk zijn.

 

Verplichtingen van werknemers rondom PBM

1. Correct gebruik:

   Werknemers zijn verplicht om de verstrekte PBM op de juiste manier te gebruiken volgens de instructies van de werkgever. Dit betekent dat ze PBM moeten dragen wanneer dit vereist is en deze correct moeten onderhouden.

2. Melding van defecten:

   Werknemers moeten eventuele defecten of problemen met PBM onmiddellijk melden aan hun werkgever. Dit helpt om ervoor te zorgen dat PBM altijd in goede staat zijn en de nodige bescherming bieden.

3. Deelname aan trainingen:

   Werknemers moeten deelnemen aan de door de werkgever georganiseerde trainingen en instructiesessies over het gebruik van PBM. Dit zorgt ervoor dat ze goed geïnformeerd zijn over hoe ze zichzelf kunnen beschermen.

 

Belangrijke PBM normen

Er zijn verschillende normen waaraan PBM moeten voldoen om als veilig en effectief te worden beschouwd. Enkele van de belangrijkste normen zijn:

– **EN 397**: Voor veiligheidshelmen.

– **EN 20345**: Voor veiligheidsschoenen.

– **EN 166**: Voor oogbescherming.

– **EN 374**: Voor handschoenen die beschermen tegen chemicaliën en micro-organismen.

– **EN 149**: Voor ademhalingsbeschermingsapparatuur.

 

Conclusie over PBM wet en regelgeving

Het naleven van de wet- en regelgeving rondom PBM is essentieel voor een veilige werkomgeving. Zowel werkgevers als werknemers hebben specifieke verantwoordelijkheden om ervoor te zorgen dat PBM correct worden gebruikt en onderhouden. Door deze regels te volgen, kunnen we de risico’s op de werkplek aanzienlijk verminderen en de gezondheid en veiligheid van alle werknemers waarborgen.

Bij Safety Freaks bieden we een breed scala aan PBM die voldoen aan de hoogste normen. Of je nu op zoek bent naar veiligheidshelmen, gehoorbescherming, of ademhalingsbescherming, wij hebben de juiste producten om jouw werkplek veilig te maken. Bezoek onze website en ontdek ons uitgebreide assortiment aan PBM!

Ontdek ons assortiment PBM bij Safety Freaks