De Dikke Graaf
Image default
Zakelijk

Het belang van stakeholdermanagement

Stakeholders zijn belanghebbenden of betrokkenen. Het kunnen groepen of individuen zijn en er zijn maar liefst 15 stakeholdergroepen te onderscheiden. Denk bijvoorbeeld aan overheid, politiek, klanten, medewerkers en belangengroeperingen. Bij stakeholdermanagement gaat het erom dat je de belangrijkste betrokkenen met betrekking tot je issue identificeert en bepaalt hoeveel invloed ze hebben. Je onderscheidt hierbij medestanders en betrokkenen die tegenover je belangen staan. We vertellen hier meer over wat stakeholdermanagement voor je organisatie kan betekenen, als je graag effectief je belangen wil behartigen.

De beste strategie voor belangenbehartiging kiezen

Als je draagvlak wil creëren voor je belangen bij beleidsmakers uit de politieke of ambtelijke wereld, dan is een systematische aanpak nodig. Een specialist in stakeholdermanagement kan je adviseren bij het kiezen van de beste strategie. Met de juiste aanpak laat je je namelijk niet onverwacht door andere partijen verrassen. Doordat een analyse is gemaakt van wie de stakeholders zijn, kan je anticiperen op hun acties en argumenten. Je maakt gebruik van de juiste communicatie jegens belanghebbenden en benadert medestanders voor een samenwerking.

Reputatieschade voorkomen

Ook als je te maken hebt met een crisissituatie met betrekking tot de reputatie van je organisatie, dan is het verstandig om een adviesbureau in te schakelen dat ervaring heeft met crisiscommunicatie. Tijdens een crisis moeten snel beslissingen genomen worden. Adviseurs die als buitenstaander naar de situatie kijken zijn in dit geval beter in staat om voldoende de rust te bewaren. Ook in een crisissituatie speelt het managen van stakeholders en de media een belangrijke rol. Door crisiscommunicatie preventief in te zetten, help je reputatieschade te voorkomen en het vertrouwen van stakeholders te behouden.

Schakel goede begeleiding in voor stakeholdermanagement

De juiste positie verwerven in het politieke, bestuurlijke of publieke krachtenveld wordt makkelijker, als je een adviesbureau inschakelt dat ervaring heeft met stakeholdermanagement. Door de beste strategie te kiezen breng je je belangenbehartiging naar een hoger plan. Een specialist op dit gebied biedt ondersteuning door middel van een issue- en krachtenveldanalyse en heeft veel expertise voor het ontwikkelen van een goede stakeholderstrategie. Ook een intensieve begeleiding bij de uitvoering van de strategie is bij een ervaren adviesbureau in goede handen. Een van de organisaties die alles weet van beleidsbeïnvloeding en strategische communicatie is Public Matters. Dit public affairs- en lobbyadviesbureau heeft naast een kantoor in Den Haag ook een vestiging in Brussel.

https://publicmatters.nl/