De Dikke Graaf
Image default
Zakelijk

Het inrichten van een bouwplaats

Wanneer u een huis gaat bouwen, dan moeten daar meerdere voorbereidingen voor worden getroffen. U moet de bouwplaats zodanig beveiligen dat onbevoegden niet op de bouwplaats kunnen komen. Daarvoor kunt u hekken gebruiken. Het is ook verplicht om met verbodsborden aan te geven dat onbevoegden niet zonder toestemming op het bouwterrein mogen komen en moet de bouwplaats goed verlicht zijn. Op de plaatsen waar gevaar kan ontstaan, moeten er extra beveiligingen worden aangebracht. U kunt gecontroleerd worden of de bouwplaatsinrichting aan de gestelde eisen voldoet. Voor de controle en de naleving daarop is door de overheid de inspectie SZW aangewezen. Wanneer een bouwplaatsinrichting niet aan de gestelde eisen voldoet, dan kan het bouwen worden stilgelegd.

Maatregelen voor zware vrachtwagens

Wanneer de bouwplaatsinrichting in orde is, moet u nagaan of zware vrachtauto’s op het bouwterrein kunnen komen. In veel gevallen is de ondergrond drassig, waardoor zware vrachtauto’s zullen wegzakken als er geen voorzorgsmaatregelen zijn genomen. Het wegzakken van de zware vrachtauto’s kunt u voorkomen door stalen rijplaten te gebruiken. Wanneer de vrachtwagen ook over de stoep moet rijden, is het ook belangrijk dat deze wordt beveiligd met stalen rijplaten. U kunt de stalen rijplaten huren als u voortijdig weet hoeveel stalen rijplaten u nodig heeft. Huur stalen rijplaten bij een gespecialiseerde firma. Rijplaten te huur worden door meerdere firma’s aangeboden, maar neem de firma Kolbe, zodat u zeker weet dat u goede rijplaten krijgt. U kunt een aanbieding van “rijplaten te huur” ook gebruiken, als u maar een korte periode de rijplaten nodig heeft.

Huur stalen rijplaten altijd op tijd

Het is belangrijk dat er bij evenementen en bouwen voortijdig rijplaten worden weggelegd. Huur stalen rijplaten bij een gespecialiseerd bedrijf, zoals Kolbe. Dan weet u zeker dat de rijplaten te huur, welke u kunt bestellen schoon en recht zijn. Als u weet hoeveel rijplaten u nodig heeft en wanneer u ze afgeleverd wilt hebben, dan kunt u dat gewoon doorgeven. Bij de firma Kolbe is het mogelijk dat, als u de rijplaten bestelt, ze binnen 6 uur bij u afgeleverd worden. Het snel leveren is mogelijk, omdat ze een grote eigen voorraad hebben. Wanneer ze afgeleverd worden, moet u precies aan kunnen geven waar de stalen rijplaten gelegd moeten worden. De stalen rijplaten hebben een lengte van 6 meter en een breedte van 1,5 meter. Door een kraan worden ze op de plaats gelegd. In de meeste gevallen hebben de wagens, welke de platen afleveren, een eigen kraan op de wagen. De stalen rijplaten zullen ervoor zorgen dat er geen vrachtwagens zullen wegzakken. Bij evenementen (festivals) voor jongeren worden vaak kunststof rijplaten gebruikt. Zo kunnen de auto’s gemakkelijk naar de parkeergelegenheden geleid worden.

https://kolbe.nl/